Kontakt oss

Styret

Styreleder: Steinar Nylende  (steinar.nylaende@online.no)

Nestleder: Jane Sofie Robertsdottir  (j-sofil@online.no)

Kasserer: Elin Engebretsen Odden  (elinodden@hotmail.no)

Fotballansvarlig: Camilla Ekberg Johannessen  (cejohannessen@gmail.com)

Sekretær: Hege Almås  (almashege@gmail.com)